Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Władze KR WOPR

ZARZĄD KR WOPR

 

Waldemar Krawacki
Prezes Zarządu 


Krzysztof Kuczała
V-ce prezes Zarządu


Zbigniew Kowalczyk 
Skarbnik

 
Martyna Gałat
Sekretarz Zarządu


Krzysztof Duda
Członek Zarządu 


Mateusz Skomorowski
Członek Zarządu 
 
 
Jarosław Szafraniec
Członek Zarządu
 
Paweł Zięba
Członek Zarządu

 
Rafał Głogowski
Członek Zarządu