Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Kursy i szkolenia

 Krakowskie WOPR ogłasza nabór na kurs letni ratownika wodnego


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym ( Dz. U. z  2012, poz. 747 )

 

Termin kursu – od 09.08.2014 do 28.08.2014

 

Rozpoczęcie kursu w dniu 09.08.2013 o godz. 8,00  na pływalni „Clepardia”

Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR 1250 zł + 50 zł składka  członkowska.

 

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. Dlatego należy wziąć ze sobą dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne. Na miejscu wypełnia się wymagane druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu.

 

Członkowie WOPR bez uprawnień przystępujący do kursu muszą mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2014

 

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR, oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR po 2012 roku w formie etapowej, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2014.

Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób w zależności od tego, w którym roku ukończyły kursy - przed 2010 rokiem lub po 2010 roku -  wynosi od 360 zł do 720 zł

   

Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i  43 godz.  zajęć praktycznych

 

Zajęcia odbywać się będą codziennie, dlatego uczestnicy szkolenia muszą dysponować czasem wolnym.

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 

 

 

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu

jest zebranie się 10 osobowej grupy.

 

 

Zapisy przyjmuje biuro Kr WOPR do dnia 06.08.2014 (jest to ostateczny termin przyjmowania zapisów) w godzinach urzędowania.

 

 

Dokładnych informacji na temat kursów oraz ich terminarza udziela biuro KR WOPR.