Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Kursy i szkolenia

 

Krakowskie WOPR

 

organizuje kursy ratownika wodnego

 

 

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym ( Dz. U. z  2012, poz. 747 )

 

 

Terminy kursów ustalane są po zebraniu się 10-osobowej grupy.

 

 

 

Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR wynosi 1200 zł + 50 zł składka  członkowska.

 

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. W tym celu należy zgłosić się do biura Kr WOPR z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi. Na miejscu wpłaca się składkę członkowską oraz wypełnia druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu. Osoby nieletnie muszą zgłosić się do biura z rodzicem lub prawnym opiekunem.

 

 

 

Członkowie Kr. WOPR bez uprawnień przystępujący do kursu muszą mieć uregulowaną na bieżąco składkę członkowską. Koszt kursu dla tych osób wynosi 1200 zł.

 

 

 

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR, oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR po 2012 roku w formie etapowej, którzy opłacili na bieżąco składkę członkowską.

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób w zależności od tego, w którym roku ukończyły kursy - przed 2010 rokiem lub po 2010 roku - wynosiod 360 zł do 720 zł

 

 

 

Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznychi  43 godz.  zajęć praktycznych.

 

 

 

Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 17 rok życia, pod warunkiem, że w momencie ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu końcowego będą mieć ukończone 18 lat.

 

 

 

 

 

 

Informacji udziela i prowadzi zapisy

 

biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania.