Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Kursy i szkolenia

Krakowskie Wodne ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje kursy z zakresu:


  • Ratownictwa:

 

Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

w okresie szkoleniowym 2013/2014

prowadzi kursy szkoleniowe przygotowujące do zdania egzaminu na stopień

RATOWNIKA WODNEGO

według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku 
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 747).

 

Wyżej wymienione szkolenie odbywają się w  TRZECH Modułach  

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego WOPR, Kr WOPR prowadzi następujące szkolenia:

MODUŁ I: 18 godzin kształcenia* -         zajęcia praktyczne na pływalni

MODUŁ II: 18 godzin kształcenia*-        zajęcia praktyczne na pływalni, lądzie

oraz zajęcia teoretyczne

MODUŁ III: 27godzin kształcenia*-        zajęcia na pływalni i wodach otwartych

                                               oraz zajęcia teoretyczne

 

Zajęcia praktyczne odbywać się będą na pływalni „TS Wisła” przy ul. Reymonta 22 w soboty                od godz.8.00 do 9.30 (2h po 45minut).

 

Zajęcia na wodach otwartych rozpoczną się w momencie, gdy warunki atmosferyczne pozwolą na ich przeprowadzenie (nie wcześniej niż w czerwcu).

 

Termin zajęć teoretycznych do ustalenia z grupą.

 

W związku z tym przewidywany czas trwania poszczególnych etapów:

MODUŁ I – 9 tygodni

MODUŁ II – około 5 tygodni

MODUŁ III –  w zależności od ustalenia zajęć teoretycznych i na wodach otwartych

 

Jeśli jesteś Młodszym Ratownikiem WOPR lub Ratownikiem WOPR

i chcesz uzyskać uprawnienia Ratownika Wodnego (zawodowego) skontaktuj się z nami!!!

 

*1 godz. kształcenia= 45 minut


Wszystkie osoby, zainteresowane szkoleniem, przed wpisaniem się na listę uczestników kursu na stopień ratownika wodnego, prosimy o ściągniecie ze strony i wypełnienie OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA SZKOLENIA.

 

Ponadto osoby wstępujące do Kr WOPR muszą przygotować 2 zdjęcia legitymacyjne.

 

Terminy rozpoczęcia szkoleń będą ustalane sukcesywnie, po zebraniu się grupy, minimum 10 osób.


Program kursu do pobrania tutaj  • Motorowodne:Kurs na stopień Sternika Motorowodnego
Kurs na stopień Starszego Sternika MotorowodnegoDokładnych informacji na temat kursów oraz ich terminarza udziela biuro KR WOPR.