Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Kursy i szkolenia


 

 

Krakowskie WOPR ogłasza nabór na kursy

 

Kr WOPR przygotowujące do kursu ratownika wodnego

 

 

 

I cykl szkoleniowy Kr WOPR       

 

Planujemy rozpoczęcie kursu w dniu 11.10.2014, o godz. 08.00 na pływalni TS Wisła w Krakowie  przy ul. Reymonta 22

 

Koszt kursu : 480 zł, dodatkowo dla osób wstępujących do Kr WOPR + 50 zł składka członkowska. Opłata pobierana jest przy zapisie.     

 

 

 

Kurs obejmuje w sumie 18 godz. szkoleniowych prowadzonych  na pływalni.

 

 

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 17 lat i mają opłaconą składkę członkowską na rok 2014. Osoby zapisujące się na kurs, które nie są członkami  Kr WOPR, wstępujące do naszej organizacji, muszą mieć ze sobą 2 zdjęcia legitymacyjne. Ponadto wszyscy zapisujący się na kurs muszą mieć wypełnione  i podpisane oświadczenie uczestnika kursu. Osoby nieletnie przystępujące do szkolenia  muszą przyjść z rodzicem / prawnym opiekunem /  i mieć ze sobą oświadczenie podpisane przez obojga rodziców lub prawnych opiekunów. Druk jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania /oświadczenie uczestnika kursu cyklicznego wewnętrznego/. Osoby dorosłe oświadczenie, o którym mowa, mogą podpisać na miejscu, w biurze Kr WOPR.

 

Zajęcia będą odbywać się na pływalni przez 9 kolejnych sobót, w godzinach od 8,00 do 9,30.

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie się 10- osobowej grupy

 

W przypadku nie zebrania się grupy w odpowiednim czasie zapisy będą prowadzone nadal, a rozpoczęcie kursu zostanie przesunięte o kolejny tydzień.

 

Po ukończeniu I cyklu szkolenia należy zapisać się na kurs II cykl szkolenia, a następnie na kurs ratownika wodnego, na preferencyjnych warunkach uwzględniających dotychczas odbyte szkolenie.

 

Koszt kursu ratownika wodnego dla osób uczestniczących w dwóch cyklach szkoleniowych wynosi         360 zł.

 

II cykl szkoleniowy Kr WOPR

 

Planujemy rozpoczęcie kursu na dzień 11.10.2014, o godz. 08.00 na pływalni TS Wisła w Krakowie  ul. Reymonta 22.

 

Koszt kursu – 360 zł , kwotę tą w całości należy wpłacić przy zapisie.

 

 

 

Kurs obejmuje w sumie 18 godz. szkoleniowych, w tym 12 godz. na pływalni, pozostałe godziny na sali wykładowej Kr WOPR przy ul. Dojazdowej 4.

 

 

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby z ważną legitymacją członka WOPR na rok 2014, które ukończyły I cykl szkoleniowy prowadzony przez Kr WOPR lub posiadają stopień młodszego ratownika WOPR, uzyskany w latach 2010 - 2012 Osoby nieletnie zapisujące się na kurs muszą mieć ze sobą oświadczenie podpisane przez obojga rodziców lub prawnych opiekunów, druk jest dostępny na naszej stronie internetowej. w zakładce pliki do pobrania /oświadczenie uczestnika kursu cyklicznego wewnętrznego/ Osoby dorosłe oświadczenie, o którym mowa, mogą podpisać na miejscu,  w biurze Kr WOPR.

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie się 10- osobowej grupy

 

W przypadku nie zebrania się grupy w odpowiednim czasie zapisy będą prowadzone nadal, a rozpoczęcie kursu zostanie przesunięte o kolejny tydzień.

 

Zapisy przyjmuje biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania

 

W terminie od 08-09-2014 do 18-09-2014 oraz 06-10-2014 do 09-10-2014

 

 

Dokładnych informacji na temat kursów oraz ich terminarza udziela biuro KR WOPR.