Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Aktualności

 UWAGA!

Biuro Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego będzie zamknięte w dniach 14.08.2017 - 18.08.2017 r.


 

 

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 3 lipca, w wieku 77 lat odszedł na wieczną wachtę członek Krakowskiego WOPR, jak  również Honorowy Członek WOPR Jan Gorzkowski. Założyciel Krakowskiego WOPR, Ratownik WOPR, Instruktor Ratownictwa WOPR. Jan był Prezesem Krakowskiego WOPR w latach 1997-2002, wiele kadencji był członkiem Zarządu Krakowskiego WOPR. Wychowawca wielu pokoleń Ratowników WOPR, ludzi związanych nie tylko z ratownictwem wodnym ale i ze sportem.

 

 

 

Cześć Jego pamięci.

 


Szanowany Pan

Waldemar Krawacki Prezes Zarządu Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia

Ratunkowego

 

Z okazji Dnia Ratownika WOPR, proszę przyjąć w imieniu całej załogi Wydziału Bezpieczeństwa i

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarna służbę.


Życzymy wszystkim Ratownikom samych radosnych chwil w służbie społeczeństwu, szczęśliwych

powrotów z akcji oraz spełnienia planów i powodzenia w życiu osobistym.

 

Z poważaniem

Bogdan Klimek

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

 szkolenie letnie

ogłaszamy nabór na kolejny kurs RATOWNIKa wodnego

      Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie się 10-osobowej grupy.

 

PROPONUJEMY profesjonalne szkolenie wedłuG nowego progrAmu obowiązującego od 2012 roku.( zgodnie z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012)

PROWADZONE PRZEZ NASZYCH ISTRUKTORÓW Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI I WIELOLETNIM W TYM ZAKRESIE DOŚWIADCZENIEM.

Termin szkolenia

05-07-2017 do 19-07-2017

Pierwsze zajęcia w dniu 05-07-2017 w godz. 800 do 930  

na pływalni odkrytej „ Wandzianka” ul. Bulwarowa

wejście od ul. Stanisława Wojciechowskiego

naprzeciwko hotelu Santorini

Egzamin końcowy  - 21 i 22-07-2017

 

Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające bardzo dobrą umiejętność pływania. Szkolenie letnie prowadzone jest codziennie przez krótki okres czasu, dlatego uczestnicy szkolenia musza dysponować czasem wolnym.

Zajęcia odbędą się  na basenie letnim ‘Wandzianka” przy ul. Bulwarowej, na Zalewie Bagry oraz na sali wykładowej Kr WOPR przy ul. Dojazdowej 4.

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. W tym celu należy zgłosić się do biura Kr WOPR z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi. Na miejscu wpłaca się składkę członkowską oraz wypełnia druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu.

Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR wynosi 990 zł + 50 zł składka  członkowska.

 

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR po 2012 roku w formie etapowej lub cyklicznej, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2016.

Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób wynosi 510 zł

Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 43 godz. zajęć praktycznych.

 

Zgłoszenia i zapisy prowadzi biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania

w siedzibie Kr WOPR ul. Dojazdowa 4, tel. 12/421-24-64

 


 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

 


WSZYSTKIE OSOBY, zrzeszone w Krakowskim WOPR, które ostatnią składkę członkowską opłaciły w 2014 roku, prosimy o uzupełnienie zaległości do dnia 31.12.2016 r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z wykreśleniem z listy członków Kr WOPR, a co za tym idzie utratą ważności nadanych uprawnień, zgodnie ze Statutem Kr WOPR § 14, ust 1, pkt.2 oraz ust. 4.

Wysokość składki wynosi 50 zł za rok kalendarzowy. W przypadku zaległości wpłaca się jej wielokrotność, tzn. 50 zł x ilość lat.

 

 

„…§ 14

 

1. Członkostwo w Krakowskim WOPR ustaje na skutek:

 

……2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Krakowskiego WOPR na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub zalegania zadeklarowanych świadczeń przez okres dłuższy niż 24 miesiące - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających Krakowskiego WOPR,

 

 

4. Utrata członkostwa w Krakowskim WOPR jest równoznaczna z utratą pełnionych funkcji w Krakowskim WOPR oraz posiadanych uprawnień nadanych przez Krakowskie WOPR. …..”

  

 

Wyjaśnienie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Wyjasnienie


Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego.


zgoda MSW


 

 

pismo do UW w Krakowie