Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Aktualności

 

 

Uwaga!!!

Informujemy,

że w dniu 18 kwietnia 2017r.

Biuro Krakowskiego WOPR będzie zamknięte

  

ogłaszamy nabór na

kurs RATOWNIKa wodnego

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie się 10-osobowej grupy.

 

PROPONUJEMY profesjonalne szkolenie wedłuG nowego progrAmu obowiązującego od 2012 roku.( zgodnie z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012)

PROWADZONE PRZEZ NASZYCH INSTRUKTORÓW Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI I WIELOLETNIM W TYM ZAKRESIE DOŚWIADCZENIEM.

Szkolenie rozpoczynamy

w dniu 29 kwietnia 2017 r, w godz. 800 do 930

na pływalni TS Wisła

 

Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 17 rok życia, pod warunkiem, że w momencie ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego będą mieć ukończone 18 lat.

 

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. W tym celu należy zgłosić się do biura Kr WOPR z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi. Na miejscu wpłaca się składkę członkowską oraz wypełnia druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu. Osoby nieletnie muszą zgłosić się do biura z rodzicem (prawnym opiekunem), koniecznie muszą mieć ze sobą wypełnione i podpisane przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) „oświadczenie uczestnika szkolenia ratownika wodnego”, które dostępne jest na stronie www.wopr.krakow.pl w zakładce kursy i szkolenia.

Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR 990 zł + 50 zł składka członkowska.

 

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR, którzy uprawnienia zdobyli wg programów szkoleniowych obowiązujących do 31 grudnia 2011 r oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR od 2012 roku w formie etapowej lub cyklicznej, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2017.

Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób wynosi – 510 zł

Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 43 godz. zajęć praktycznych.

 

Zgłoszenia i zapisy prowadzi biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania

w siedzibie Kr WOPR ul. Dojazdowa 4, tel. 12/421-24-64

 

 

 

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR, którzy uprawnienia zdobyli wg programów szkoleniowych obowiązujących do 31 grudnia 2011 roraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR od 2012 rokuw formie etapowej lub cyklicznej, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2017.

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób wynosi – 510 zł

 

Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznychi43 godz.zajęć praktycznych.

 

 

 

Zgłoszenia i zapisy prowadzi biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania

 

w siedzibie Kr WOPR ul. Dojazdowa 4, tel. 12/421-24-64

 

 


 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

 


WSZYSTKIE OSOBY, zrzeszone w Krakowskim WOPR, które ostatnią składkę członkowską opłaciły w 2014 roku, prosimy o uzupełnienie zaległości do dnia 31.12.2016 r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z wykreśleniem z listy członków Kr WOPR, a co za tym idzie utratą ważności nadanych uprawnień, zgodnie ze Statutem Kr WOPR § 14, ust 1, pkt.2 oraz ust. 4.

Wysokość składki wynosi 50 zł za rok kalendarzowy. W przypadku zaległości wpłaca się jej wielokrotność, tzn. 50 zł x ilość lat.

 

 

„…§ 14

 

1. Członkostwo w Krakowskim WOPR ustaje na skutek:

 

……2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Krakowskiego WOPR na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub zalegania zadeklarowanych świadczeń przez okres dłuższy niż 24 miesiące - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających Krakowskiego WOPR,

 

 

4. Utrata członkostwa w Krakowskim WOPR jest równoznaczna z utratą pełnionych funkcji w Krakowskim WOPR oraz posiadanych uprawnień nadanych przez Krakowskie WOPR. …..”

 


 

ogłaszamy nabór na

kurs RATOWNIKa wodnego

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie się 10-osobowej grupy.

 

PROPONUJEMY profesjonalne szkolenie wedłuG nowego progrAmu obowiązującego od 2012 roku.( zgodnie z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012)

PROWADZONE PRZEZ NASZYCH INSTRUKTORÓW Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI I WIELOLETNIM W TYM ZAKRESIE DOŚWIADCZENIEM.

Szkolenie rozpoczynamy

w dniu 05 listopada 2016 r, w godz. 800 do 930

na pływalni TS Wisła

 

Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 17 rok życia, pod warunkiem, że w momencie ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego będą mieć ukończone 18 lat.

 

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. W tym celu należy zgłosić się do biura Kr WOPR z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi. Na miejscu wpłaca się składkę członkowską oraz wypełnia druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu. Osoby nieletnie muszą zgłosić się do biura z rodzicem (prawnym opiekunem), koniecznie muszą mieć ze sobą wypełnione i podpisane przez obojga rodziców(prawnych opiekunów) oświadczenie uczestnika szkolenia ratownika wodnego”, które dostępne jest na stronie www.wopr.krakow.pl w zakładce kursy i szkolenia.

Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR 990 zł + 50 zł składkaczłonkowska.

 

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR,oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR po 2012 roku w formie etapowej lub cyklicznej, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2016.

Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób wynosi – 510 zł

Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 43 godz.zajęć praktycznych.

 

Zgłoszenia i zapisy prowadzi biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania

w siedzibie Kr WOPR ul. Dojazdowa 4, tel. 12/421-24-64 

Szkolenie ratowników wodnych wznowimy

w dniu 05 listopada 2016 r,

w godz. 800 do 930

na pływalni TS Wisła

Zapisy będą prowadzonew biurze Kr WOPR od dnia 26 września 2016

 


 

Wyjaśnienie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Wyjasnienie


Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego.


zgoda MSW


 

 

pismo do UW w Krakowie