Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Dojazdowa 4
30-105 Kraków
tel./fax. (012) 421 24 64

Aktualności


 

Szkolenie ratowników wodnych wznowimy

 w dniu 05 listopada 2016 r,

w godz. 800 do 930

na pływalni TS Wisła

 Zapisy będą prowadzonew biurze Kr WOPR od dnia 26 września 2016

 UWAGA!!!!!!

Informujemy, że w dniach

06-09-2016 do 22-09-2016

BIURO KRAKOWSKIEGO WOPR BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 PROMOCJA !!!!!!

szkolenie letnie

ogłaszamy nabór na kolejny kurs RATOWNIKa wodnego

      Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie się 10-osobowej grupy.

 

PROPONUJEMY profesjonalne szkolenie wedłuG nowego progrAmu obowiązującego od 2012 roku.( zgodnie z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012)

PROWADZONE PRZEZ NASZYCH ISTRUKTORÓWZ ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI I WIELOLETNIM W TYM ZAKRESIE DOŚWIADCZENIEM.

Termin szkolenia

16-08-2016 do 22-08-2016

Pierwsze zajęcia w godz. 800 do 930  

na pływalni odkrytej „Wandzianka” ul. Bulwarowa 1

Egzamin końcowy   26 i 27-08-2016

 

Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające bardzo dobrą umiejętność pływania. Szkolenie letnie prowadzone jest codziennie przez krótki okres czasu, dlatego uczestnicy szkolenia musza dysponować czasem wolnym.

Zajęcia odbędą się  na basenie letnim ‘Wandzianka” przy ul. Bulwarowej 1, na Zalewie Bagry oraz na sali wykładowej Kr WOPR przy ul. Dojazdowej 4.

 

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. W tym celu należy zgłosić się do biura Kr WOPR z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi. Na miejscu wpłaca się składkę członkowską oraz wypełnia druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu.

Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR wynosi 990 zł + 50 zł składka  członkowska.

 

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR,oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR po 2012 roku w formie etapowej lub cyklicznej, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2016.

Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób wynosi 510 zł

Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 43 godz.zajęć praktycznych.

 

Zgłoszenia i zapisy prowadzi biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania

w siedzibie Kr WOPR ul. Dojazdowa 4, tel. 12/421-24-64

 

 

 


! Zmiana godzin urzędowania Biura Krakowskiego WOPR !


  

WSZYSTKIE OSOBY, zrzeszone w Krakowskim WOPR, które ostatnią składkę członkowską opłaciły w 2013 lub 2014 roku, prosimy o uzupełnienie zaległości do dnia 30.09.2016 r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z wykreśleniem z listy członków Kr WOPR, a co za tym idzie utratą ważności nadanych uprawnień, zgodnie ze Statutem Kr WOPR § 14, ust 1, pkt.2 oraz ust. 4.

Wysokość składki wynosi 50 zł za rok kalendarzowy. W przypadku zaległości wpłaca się jej wielokrotność, tzn. 50 zł x ilość lat.

 

 

„…§ 14

 

1. Członkostwo w Krakowskim WOPR ustaje na skutek:

 

……2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Krakowskiego WOPR na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub zalegania zadeklarowanych świadczeń przez okres dłuższy niż 24 miesiące - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających Krakowskiego WOPR,

 

 

4.  Utrata członkostwa w Krakowskim WOPR jest równoznaczna z utratą pełnionych funkcji w Krakowskim WOPR oraz posiadanych uprawnień nadanych przez Krakowskie WOPR. …..”

 


 

Wyjaśnienie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

 Wyjasnienie


Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego.


 zgoda MSW


 

 

 pismo do UW w Krakowie